Projektledare Entreprenad / Service                                                                      Projektledare Entreprenad
Tobias Abrahamsson                                                                                                 Tony Hallberg
076-199 13 12                                                                                                            076-033 13 12

tobias.abrahamsson@gtsvets.se                                                                               tony.hallberg@gtsvets.se


Verkstadsansvarig                                                                                                   KMA / CAD
Johnny Skenberg                                                                                                       Patrick Rosén
076-198 13 12                                                                                                            072-314 13 12

johnny.skenberg@gtsvets.se                                                                                     patrick.rosen@gtsvets.se


Ekonimiansvarig                                                                                                      VD
Jessica Aldelius                                                                                                         Rickard Nordin
076-162 13 12                                                                                                            070-667 13 12

ekonomi@gtsvets.se                                                                                                  rickard.nordin@gtsvets.se

​​​​​​​