Industriservice

Även metall behöver renoveras och förbättras ibland.


​Tid är pengar. Exempelvis ett driftsstopp som inte snabbt kan lösas på ett kompetent sätt blir dyrt. Vi kan hjälpa till med både snabba utryckningar och löpande servicejobb.
Vi åtar oss att reparera och underhålla i stort sett allt som är gjort i metall.
  • industi 1
  • industri 2
  • industri 3